Nagradni Natecaj PDF Imprimir E-mail

Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

- objavlja-


NAGRADNI NATECAJ

za diplomska, magistrska in doktorska dela na temi:

A: Slovenci v zamejstvu

B: Slovenci v izseljenstvu

Namen natecaja je spodbujanje raziskovalne dejavnosti dodiplomskih in podiplomskih študentov na podrocju zamejske in izseljenske tematike in s tem krepitev zavesti o njeni pomembnosti za ohranjanje slovenske identitete v maticni domovini in zunaj njenih meja.

Na nagradni natecaj se lahko prijavijo kandidatke in kandidati iz Republike Slovenije in tujine. Predmet nagradnega natecaja so uspešno zagovarjana diplomska, magistrska in doktorska dela na kateri koli univerzi v Sloveniji ali zunaj nje, ki obravnavajo tematike, povezane s slovenskimi skupnostmi zunaj meja Republike Slovenije.

Na natecaj Urada lahko kandidirajo tudi posamezniki z deli, ki so že bila prijavljena na drugih podobnih natecajih. Upoštevana bodo dela, zagovarjana v obdobju od 01. 11. 2011 do 31. 10. 2012.

Nagrajena bodo tri dela s podrocja zamejstva in tri dela s podro?ja izseljenstva, in sicer prvi nagradi za vsako od podrocij v višini 800 evrov, drugi nagradi v višini 600 evrov in tretji nagradi v višini 400 evrov. Na predlog strokovne komisije se Urad lahko odloci tudi o vecvjem ali manjšem številu nagrad v eni od kategorij, vendar skupno število nagrad ne sme presegati skupnega števila razpisanih nagrad (6) in denarnega sklada 3.600 evrov*.

Najboljša dela bodo na željo nagrajencev prejela tudi priporocilo Urada za objavo. Strokovna komisija bo ocenjevala diplomska, magistrska in doktorska dela z razlicnih podrocij na temo slovenskega izseljenstva oziroma zamejstva. Pri tem bo upoštevala naslednje osnovne kriterije:

  • izvirnost teme - pristopa,
  • uporabnost v smislu ohranjanja slovenske identitete zunaj meja Republike Slovenije in povezanosti z njo
  • ter strokovnost, zahtevnost in interdisciplinarnost dela.

Sodelovanje naloge na natecaju se šteje kot soglasje avtorja, da se prispelo delo obdrži v arhivu Urada oziroma Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU (za podrocje izseljenstva) ali Inštituta za narodnostna vprašanja (za podrocje zamejstva).

Na?in in rok prijave na natecaj

Kandidati naj na naslov Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Komenskega 11, 1000 Ljubljana s pripisom "ZA NAGRADNI NATEcAJ" pošljejo ali dostavijo en vezan

izvod svojega dela v trdih platnicah, potrdilo o uspešno opravljenem zagovoru diplomskega, magistrskega ali doktorskega dela z razvidnim datumom zagovora in kratek informativni življenjepis z osebnimi podatki in kontaktnim naslovom (elektronska pošta, telefon).

Strokovna komisija bo dela sprejemala do vkljucno 14. 12. 2012, rezultati natecaja pa bodo znani predvidoma do konca aprila 2013. Svecana podelitev nagrad bo sledila predvidoma spomladi/poleti leta 2013.

Dodatne informacije na tel. 01 230 80 11 (vsak delavnik med 9. in 15. uro).

Ljubljana, 26. 10. 2012

Ljudmila Novak

MINISTRICA

* Vsote so v neto zneskih. Urad si pridržuje pravico spremembe vsote nagrade v primeru vec enakovrednih nagrad (npr. dveh prvih) ali v primeru sprememb v proracunu Urada.

( Komenskega 11, 1000 Ljubljana, T: 01 230 80 00, F: 01 230 80 17, E: Este endereço de e-mail está protegido contra SpamBots. Você precisa ter o JavaScript habilitado para vê-lo. , www.uszs.gov.si )

portugalsko